Paree voert een actief beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de hand van de kernbegrippen People, Planet, Profit (PPP), zijn binnen het bedrijf doelen vastgesteld op het gebied van milieu, arbeidsvoorwaarden en duurzaam inkopen.

 

De centrale doelstellingen van het MVO-beleid zijn:
– NEN-ISO 26000 (NPR9026+C1) zelfverklaring;
– Monitoring (PPP) via de Milieubarometer;
– Monitoring MVO doelstellingen via de Milieubarometer;
– Reductie van de CO2 Footprint.

Zelfverklaring ISO 26000

ISO 26000 is een MVO procedure waarbij alle aspecten op het gebied van PPP worden gemonitord en gecontroleerd. Tevens neemt het bedrijf de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen. Indien er wordt voldaan aan alle 37 onderdelen die behoren tot de NEN-NPR9026+C1 richtlijnen, mag er een zelfverklaring worden geschreven.

Met de zelfverklaring toont Paree aan dat er binnen het bedrijf wordt voldaan aan alle onderdelen binnen het MVO, ISO 26000. Daarnaast laat het de stakeholders zien verantwoordelijk bezig te zijn op het gebied van PPP en voortdurend op zoek te zijn naar verbetering binnen betreffende kernpunten.

MVO doelen in de milieubarometer

Om de MVO-doelen duidelijk in beeld te brengen en te monitoren maakt Paree sinds 2009 gebruik van de Milieubarometer. Paree heeft voor elke categorie in de Milieubarometer een doelwaarde voor komende jaren vastgesteld.

Milieubarometer

Met de Milieubarometer krijgt Paree in één oogopslag de milieuscore en bijbehorende kosten in beeld. Door middel van de milieuscore uit de Milieubarometer heeft Paree goed inzicht van de huidige prestatie, verbeterpunten en kostenbesparingen.

In 2015 is het certificaat milieubarometerbedrijf behaald. Met dit certificaat en het behouden daarvan dient de milieuprestatie van Paree elk jaar te verbeteren.

Belangrijkste thema’s milieugrafiek

Uit de Milieugrafiek 2020 blijkt dat de belangrijkste thema’s ( > 3%) met betrekking op het milieu voor Paree BV zijn:

  1. Zakelijk verkeer
  2. Elektriciteit
  3. Woon-werkverkeer
  4. Bedrijfsafval
Milieugrafiek 2020

In de onderstaande grafiek zijn de gegevens van 2016 t/m 2020 weergegeven.
Grafiek milieubarometer 2016 t/m 2020.

Milieugrafiek 2016 t/m 2020

In bovenstaande milieugrafiek is te zien dat Paree B.V. in 2020 een reductie heeft bereikt van 32% t.o.v. 2016, afgezet tegen de omzet van het totale bedrijf. De milieubelasting in 2020 is met 19% afgenomen ten opzichte van 2019. De verwachting is dat 2021 of 2022 weer een stijging zal laten zien omdat in 2020 een stuk minder is gereisd en minder gebruik gemaakt is van de faciliteiten in het bedrijfspand in ’s-Heerenhoek i.v.m. de COVID-19 pandemie.

Aandachtspunten milieu en MVO

Zakelijk verkeer

Zakelijk verkeer bepaald voor een groot deel de milieubelasting van  Paree B.V.

Een zuinig rijden wedstrijd onder het personeel is gehouden in 2017, 2018 en 2019. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden bepaalt voor een groot deel de milieubelasting van het zakelijk verkeer. Er wordt gewerkt met vervoersplannen om onnodige uitstoot te voorkomen.

Bij aanschaf van nieuwe voertuigen is aandacht voor een zo laag mogelijke uitstoot per km.

Energie

  • In 2020 is een hybride IT-omgeving in gebruik genomen waarbij 75% in de Cloud gewerkt kan worden en 25% op de servers. Hierdoor is het aantal benodigde servers verminderd en daardoor is de benodigde koeling afgenomen.
  • In 2015 zijn 46 zonnepanelen gemonteerd. In 2020 zijn nog eens 50 extra zonnepanelen gemonteerd.

 

Jaar Opbrengst Opmerking
2015 7099 kWh Vanaf 07-2015.
2016 12934 kWh
2017 12053 kWh
2018 13078 kWh
2019 12570 kWh
2020 20356 kWh Vanaf 07-2020 50 extra zonnepanelen.
Totaal 57734 kWh
  • In 2016 is verlichting waar mogelijk voorzien van bewegingsmelders.
  • In 2017 is de gehele werkplaats voorzien van led verlichting.

Afval

Hoewel er per medewerker minder afval wordt geproduceerd, kan het altijd beter. In 2016 en 2017 hebben leerlingen van het Technasium een plan gemaakt om de afvalscheiding te verbeteren.

Vanaf 2018 is een milieustraat op het terrein van Paree B.V gerealiseerd. De cijfers van de laatste jaren laten een verbetering zien in het percentage afvalscheiding:

Afvalscheiding 2016: 45,6%
Afvalscheiding 2017: 40,1%
Afvalscheiding 2018: 55,3%
Afvalscheiding 2019: 58,1%
Afvalscheiding 2020: 63,9%

In 2021 is het terrein opnieuw ingedeeld waarbij ook de milieustraat is verplaatst. Door middel van orde en netheid, duidelijke signalering en toezicht is het doel het percentage afvalscheiding nog verder te verhogen.

Milieubarometer

Toekomst

Het toepassen van MVO is een ontwikkeling op de lange termijn en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Paree draagt zorg voor continue verbetering op het gebied van MVO. Dit vereist een samenwerking met al haar relaties, klanten en leveranciers (stakeholders).