Vragen? Bel: 0113 - 783 000
Spoed buiten openingstijden?
Bel: 0113 - 783 000
Contact

Subsidie energiebesparing weer opengesteld voor particulieren

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt vanaf 2 september weer opengesteld. Met deze regeling is het voor woningeigenaren mogelijk subsidie aan te vragen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil woningeigenaren aanmoedigen energiebesparende maatregelen te nemen en stelt hiervoor 84 miljoen euro beschikbaar. Het gaat in deze regeling om energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis. Denk aan het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Het is mogelijk om per woning tot €10.000,- subsidie te krijgen.

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar én bewoner € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Meer informatie op de website van de RVO

ONDERWERPEN: WONINGBOUW, BEDRIJVEN, ENERGIETRANSITIE IN DE REGIO , ENERGIEWETGEVING, DUURZAME TRENDS EN ONTWIKKELINGEN , ENERGIELABELS OUD, ENERGIEBELEID EN REGELINGEN OUD

Bron: Techniek Nederland