In 1930 richtte Pau Parée in ’s-Heerenhoek een elektrotechnisch bedrijf op dat installaties aanlegde bij particulieren en beginnende bedrijven. Ook begon hij een winkel in wit- en bruingoed. Toen de ontwikkelingen op elektriciteitsgebied toenamen, groeide het bedrijf mee. Lees meer over 90 jaar Paree.

Paree groeit

Eind jaren ’50 werd ook het buitengebied voorzien van een elektriciteitsnet. Er kwam een hele nieuwe doelgroep in beeld: de landbouwers.

Al vrij snel zagen landbouwers mogelijkheden om elektriciteit aan te wenden binnen het eigen bedrijf. Ventilatoren konden graan, aardappelen en andere gewassen drogen/koelen zodat ze veel langer bewaard konden blijven. Voor Pau Parée was dit aanleiding om zich met zijn bedrijf op besturingstechniek te gaan richten. Een keuze die leidde tot een enorme groei.

De veranderingen volgen elkaar op

Meer industrie

Naast landbouw richtte Paree zich in de jaren ’60 en ’70 steeds meer op industrie en dienstverlening. Het nieuwe industriegebied Vlissingen-Oost trok veel bedrijven die graag een beroep deden op het nabij gelegen Paree. Tevens werden toen de eerste schreden gezet bij het huidige McCain voor grootschalige productie van frites waarvoor Paree de besturing leverde.

2e generatie Paree zorgt voor verandering

Toen in 1974 de 2e generatie Paree (waaronder Peter Paree) het bedrijf kwam versterken, vonden er intern verschillende veranderingen plaats. Zo werd het bedrijf voorzien van een tekenkamer en een afdeling paneelbouw. Begin jaren ’80 besloot Paree zich verder te specialiseren op het terrein van Elektro en Industrie om in de toekomst continuïteit te kunnen handhaven en bovendien verder te groeien. De tekenkamer werd, als één van de eerste in Zeeland, van het AutoCad-systeem voorzien. Daarnaast startte het bedrijf met het ontwerpen, installeren en programmeren van PLC’s en met ontwerp en installatie van meet- en regeltechniek. Daarnaast zette Paree een afdeling Telecom op. Deze werkte in de beginjaren alleen voor de toenmalige PTT.

Uitbreiding van technieken

In de jaren ’90 werkte Paree er hard aan om haar technieken uit te breiden. In 1995, toen het huidige bedrijfspand werd betrokken, was daar ook daadwerkelijk ruimte voor. Vele automatiseringssystemen werden voorzien van PLC en van beeldschermbesturing met dataprocessing om alle gegevens uit het productieproces als management- en kwaliteitsinformatie te kunnen gebruiken. Voor de programmeurs kwam er een geavanceerd communicatiesysteem waarmee ze vanaf iedere willekeurige locatie met behulp van een mobiele telefoon en een laptop hun service kunnen verlenen. De dienstverlening werd verder uitgebreid. Paree startte met het ontwerpen en uitvoeren van grote glasvezel- en datanetwerken. Honderden telefooninstallaties werden geplaatst en veel bedrijven lieten hun pand door Paree voorzien van de nodige beveiliging.

3e generatie Paree

Na een studie en enkele jaren ervaring te hebben opgedaan bij technische dienstverleners is sinds december 2011 Pieter Paree (3e generatie) in dienst getreden. De groei van het bedrijf zette zich voort en de continuïteit van het familiebedrijf is met de indiensttreding van de nieuwe generatie veiliggesteld.

Inmiddels is Paree uitgegroeid tot een bedrijf met circa 225 vaste werknemers. De naam Paree is in Zuidwest-Nederland uitgegroeid tot een waar begrip.