Vragen? Bel: 0113 - 783 000
Spoed buiten openingstijden?
Bel: 0113 - 783 000
Contact

Ventilatie

Het ventileren van een ruimte in een gebouw is van groot belang om de luchtkwaliteit te waarborgen en verontreiniging te voorkomen. Ventileren is niets anders dan het verversen van de lucht die aanwezig is in een bepaalde ruimte. 

Ventileren op scholen

Schoolbesturen, schoolleiders, personeel en ouders willen een veilige en verantwoorde schoolomgeving waar gewerkt kan worden aan de leerontwikkeling van leerlingen.

Bestaande eisen

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen is momenteel bezig  in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen. Het onderzoek is nog niet afgerond maar vast staat dat in veel gevallen scholen nog niet voldoen aan de bestaande norm voor een prettig binnenklimaat. Technische aanpassingen zijn daarvoor noodzakelijk. 

Kabinetsbesluit: nu budget beschikbaar 

Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen aan het ventilatiesysteem in schoolgebouwen, die leiden tot een verbetering van het binnenklimaat. 

Klik hier voor meer informatie over het laatste advies van het RIVM inzake ventilatie installaties. 

Welke ventilatie systemen? 

Voor druk bezochte ruimtes is het van groot belang dat de luchtkwaliteit gewaarborgd is. Ventilatie installaties kunnen daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. 

De oplossing kan variëren van een mechanische afzuiginstallatie in combinatie met natuurlijke toevoer, tot ventilatie-installatie met warmteterugwinning, waarbij het comfort verbetert en tegelijkertijd energie wordt bespaard. 

Laat u goed adviseren wat voor de toepassing van uw pand de beste oplossing is.  

Wij helpen u graag voor inventarisatie, advies en installatie. 

Waarborg de luchtkwaliteit. Wij adviseren uw daarin graag.

Informatie aanvraag: Ventilatie

* Verplichte velden