Vragen? Bel: 0113 - 783 000
Spoed buiten openingstijden?
Bel: 0113 - 783 000
Contact

Ventilatie

Het ventileren van een ruimte in een gebouw is van groot belang om de luchtkwaliteit te waarborgen en verontreiniging te voorkomen. Ventileren is niets anders dan het verversen van de lucht die aanwezig is in een bepaalde ruimte. 

Ventileren en COVID-19

De rol van ventilatiesystemen bij het voorkomen van coronabesmettingen blijft vragen oproepen.  

Het RIVM ziet nog geen bewijs dat aerosolen in de lucht het virus kunnen verspreiden. 

Aanpassingen van het ventilatiesysteem zijn volgens RIVM niet nodig en de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies blijven van kracht. Het RIVM stelt wel dat het van belang is dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. 

Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten gebruikt worden (zoals sportscholen en vergaderruimtes), hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en het ventilatiesysteem hiervoor geschikt is.

Bij kouder weer wordt het onaangenaam om ramen en deuren open te zetten. Een goed ventilatiesysteem is dan noodzakelijk om voldoende verse lucht aan te voeren. Dit vraagt om een oplossing op maat. Aan de hand van de bouwkundige gegevens van uw pand, de functie en de bezettingsgraad van het pand kan beoordeeld worden welke ventilatie installatie passend is.
Wij denken hier uiteraard graag in mee. 

Ventileren op scholen

Het RIVM adviseert om de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Voor leerlingen én leraren is het belangrijk dat sprake is van een gezond binnenklimaat. 

Schoolbesturen, schoolleiders, personeel en ouders willen een veilige en verantwoorde schoolomgeving waar gewerkt kan worden aan de leerontwikkeling van leerlingen.

Bestaande eisen

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen is momenteel bezig  in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen. Het onderzoek is nog niet afgerond maar vast staat dat in veel gevallen scholen nog niet voldoen aan de bestaande norm voor een prettig binnenklimaat. Technische aanpassingen zijn daarvoor noodzakelijk. 

Kabinetsbesluit: nu budget beschikbaar 

Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen aan het ventilatiesysteem in schoolgebouwen, die leiden tot een verbetering van het binnenklimaat. 

Klik hier voor meer informatie over het laatste advies van het RIVM inzake ventilatie installaties. 

Welke ventilatie systemen? 

Voor druk bezochte ruimtes is het van groot belang dat de luchtkwaliteit gewaarborgd is. Ventilatie installaties kunnen daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. 

De oplossing kan variëren van een mechanische afzuiginstallatie in combinatie met natuurlijke toevoer, tot ventilatie-installatie met warmteterugwinning, waarbij het comfort verbetert en tegelijkertijd energie wordt bespaard. 

Laat u goed adviseren wat voor de toepassing van uw pand de beste oplossing is.  

Wij helpen u graag voor inventarisatie, advies en installatie. 

Waarborg de luchtkwaliteit. Wij adviseren uw daarin graag.

Informatie aanvraag: Ventilatie

* Verplichte velden