Paree en InTec vullen elkaar perfect aan

InTec is sinds 2021 dochterbedrijf van Paree B.V uit 's-Heerenhoek. Paree is ook een familiebedrijf, bestaat ruim 90 jaar en heeft met 225 vakmensen kennis en ervaring op het gebied van Industriële automatisering, Elektro, Telecom en IT. Samen bieden wij totaaloplossingen en ontzorgen onze klanten volledig.

HBO bij Paree

Duale HBO-opleiding

Combineer werken en leren met een duale HBO opleiding. Wij hebben geregeld leerwerkplekken.

Overeenkomst

Een student die een duale HBO-opleiding volgt gaat een aantal dagen naar school en werkt daarnaast een aantal dagen als medewerker bij InTec. De student staat ingeschreven bij de HBO-instelling en krijgt voor zijn werkzaamheden bij InTec een parttime arbeidsovereenkomst.

Bij een duaal traject wordt een deel van de opleiding verzorgd door de HBO-instelling en een deel door InTec. Om uiteindelijk aan de exameneisen te voldoen wordt een onderwijsarbeidsovereenkomst opgesteld.
In deze overeenkomst is vastgelegd welk deel van de opleiding voor rekening komt van de HBO-instelling en welk deel voor de werkgever. Met verschillende studiepunten voor de verschillende onderdelen. De onderwijsarbeidsovereenkomst wordt getekend door drie partijen: de student, de HBO-instelling en InTec.

Opleidingskosten

Uiteraard zijn aan de opleiding kosten verbonden. Deze opleidingskosten (collegegeld, boekengeld e.d.) betaalt InTec. De student heeft geen (bijdrage in de) opleidingskosten.

Begeleiding

Een deel van de opleiding van de student wordt door InTec verzorgd. Om te voldoen aan het opleidingsplan is het noodzakelijk, dat een student werkzaamheden op verschillende afdelingen uitvoert. De begeleiding wordt per afdeling geregeld, zodat de student steeds een begeleider heeft, die kundig is op het betreffende werkgebied en zodoende ook in staat is de ontwikkeling van de student te volgen en te beoordelen.

Naast de begeleiding door InTec wordt de student begeleid door een docent. De docent bezoekt ook het bedrijf en heeft overleg met de student en de betreffende begeleiders.

Overige opleidingen

Bij InTec vinden wij het normaal, dat onze medewerkers van tijd tot tijd een opleiding kunnen volgen. Dat geldt ook voor studerende medewerkers. Ook tijdens hun duale opleiding is het gebruikelijk, dat studenten in de gelegenheid worden gesteld om – op kosten van het bedrijf – voor hen relevante opleidingen te volgen.

Stagebegeleider Joost Zuidijk

Begeleiding

Onze opleidingscoördinator Joost Zuidijk is je begeleider en je aanspreekpunt (ook voor je ouders).
Joost spreekt geregeld met de (vaste)begeleiders op de werkplek en de docenten van school.

T 0113-352440 | Whatsapp 06-82485007 | E werkenbij@paree.nl