Riolering

UNETO-VNI: bewoners kunnen meer doen om wateroverlast te voorkomen

regen
 23 JUNI 2016

Volgens UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installatiebranche, kunnen bewoners zelf veel doen om wateroverlast en schade als gevolg van extreme regenval  te voorkomen. De installatiekoepel adviseert huiseigenaren en woningcorporaties om dakgoten en hemelwaterafvoer vrij te houden van vuil en dit regelmatig te laten controleren. Ook raadt UNETO-VNI aan om tuinen niet volledig te bestraten, maar ruimte te laten voor groenvoorzieningen. Hierdoor kan overtollig water sneller in de grond zakken.

Veel bewoners hebben bij zware regenbuien problemen met vuil water dat via het toilet en doucheputje omhoog komt. Keerkleppen in de riolering moeten voorkomen dat vuil rioolwater de woning in stroomt, maar die werken niet altijd goed. UNETO-VNI raadt daarom aan de werking van keerkleppen regelmatig te laten controleren.

Verstopping van de regenpijp kan bij extreme regenval grote schade opleveren. Dit is eenvoudig te voorkomen door een bladscheider te laten plaatsen. Die zorgt ervoor dat vuil en bladeren zich niet kunnen ophopen in de afvoer. Als het riool bij hevige regenval overstroomt, zorgt de bladscheider er bovendien voor dat het water niet in de regenpijp ophoopt, maar via de bodem wordt afgevoerd.

Bij woningen met één riool voor regenwater en huishoudelijk afvalwater kan het plaatsen van een ontlastput veel problemen voorkomen. Deze voorziening zorgt ervoor dat het water dat niet via het riool wordt afgevoerd, gedoseerd kan weglopen naar de straat.

Bij woningen met tuinen die grotendeels zijn bestraat, loopt het water niet snel genoeg de grond in. Hierdoor kan water de woning inlopen en bestrating verzakken. UNETO-VNI wijst op de mogelijkheid om overtollig water onder het maaiveld op te vangen in zogenaamde infiltratiekratten. Een aantal gemeenten verleent hiervoor subsidie.

Als gevolg van de klimaatverandering krijgt ons land steeds meer te maken met extreme regenval. De verwachting van het KNMI is dat het aantal zware regenbuien de komende decennia met een kwart zal toenemen

Heeft u last van steeds terugkerende wateroverlast bij hevige regenval? Wij denken graag met u mee in het vinden van een afdoende oplossing voor het probleem. Bel ons gerust: wij staan paraat.

Andere oorzaak?

U kunt ook een beroep op ons doen als door een andere oorzaak de rioleringsinstallatie storingen vertoont. Zoals een verstopping. Niets is zo vervelend als het geen gebruik kunnen maken van toilet, gootsteen, wasmachine of andere sanitaire toestellen.

Wij beschikken over de kennis en over de apparatuur om problemen te verhelpen.

Zo zijn wij er ook voor u op het gebied van rioolinspecties : Met onze rioleringscamera kunnen wij vrij snel een diagnose stellen ten aanzien van de oorzaak van het eventuele probleem.

 

Kortom: of het nu gaat om aanleg van uw rioleringsinstallatie of voor een aanpassing of reparatie: Wij staan in de startblokken!